ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลแจ้ห่ม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
3.เภสัชกร 3 คน
4.พยาบาลวิชาชีพ 67 คน
 
เปิดให้บริการต่างๆดังต่อไปนี้
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
บริการแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD)
บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
บริการแผนกห้องคลอด
บริการแผนกห้องผ่าตัด
บริการคลินิกเบาหวาน
บริการคลินิกความดันโลหิตสูง
บริการทันตกรรม
 
== อ้างอิง ==
187

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์