ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสตร์เภสัชกรรม"

{{Commonscat|History of pharmacy}}
({{Commonscat|History of pharmacie}})
({{Commonscat|History of pharmacy}})
* สุกิจ ด่านยุทธศิลป์, "การสาธารณสุขแบบสมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2543-2468) " (ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534).
 
{{Commonscat|History of pharmaciepharmacy}}
 
== อ้างอิง ==
25

การแก้ไข