ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไมโทซิส"

เพิ่มขึ้น 3,410 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* ระยะเทโลเฟส (telophase) และการแบ่ง[[ไซโตพลาสซึม]] (cytokinesis) เป็นระยะที่ตรงข้ามกับโพรเฟส คือโครโมโซมคลายตัวเป็นเส้นใยโครมาตินเหมือนเดิม มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นอีกครั้ง จากนั้นจึงตามมาด้วยการแบ่งไซโตพลาสซึม ถ้าเป็นในเซลล์พืช จะมีการสร้าง[[ผนังเซลล์]]ขึ้นใหม่ตรงกลางเซลล์ เมื่อผนังเซลล์ใหม่ชนกับผนังเซลล์เดิมจะได้เซลล์ลูก 2 เซลล์
 
 
== การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (โดยละเอียด)<br /> ==
เซลล์ของมนุษย์โดยทั่วไป ใช้เวลาที่จะแบ่งเซลล์ครบหนึ่งรอบประมาณ 24 ชั่วโมง ไมโทซิสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักร์เซลล์ซึ่งกินเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงเท่านั้น
วัฏจักร์เซลล์ [cell cycle] ประกอบด้วย 2ระยะใหญ่ๆได้แก่ '''ระยะอินเตอร์เฟส''' (interphase) และ '''ระยะไมโทซิส''' (Mitosis phase, M phase) <br />
<br />
1.'''ระยะอินเตอร์เฟส'''(interphase) เป็นระยะที่เซลล์เจริญเติบโต และคัดลอกโครโมโซม กินระยะเวลาถึง 90% ของวัฏจักรเซลล์ อาจเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะเตรียมพร้อม <br />
สามารถแบ่งออกเป็น3 ระยะย่อยๆ(subphase) ได้แก่
*ระยะ G1 ('''G1 phase''') : เซลล์เจริญเติบโต โดยมีการสร้างโปรตีน และส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ [[organelle]] เช่น ไมโทคอนเดรีย และเอ็นโดพลาสมิค เร็คติคูลัม
*ระยะ S ('''S phase''') : เซลล์เจริญเติบโตมากขึ้น ,S ย่อมาจาก synthesis นั่นคือการเพิ่มจำนวนโครโมโซม มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ ซึ่งจะเกิดในระยะ Sเท่านั้น ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงหรือเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ทั้งหมดของวัฏจักร์เซลล์
*ระยะ G2 ('''G2 phase''') : เซลล์เจริญเติบโตพอ พร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์<br />
<br />
 
2.'''ระยะไมโทซิส''' ( Mitosis phase, M phase) เป็นระยะที่เซลล์แบ่งตัว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ไมโทซิส (Mitosis) และ การแบ่งไซโตพลาสซึม (cytokenesis)
[[ไฟล์:Mitosis phases.jpg|thumb|right|300px]]
*ไมโทซิส ('''Mitosis''')</big> : ระยะนี้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่
**ระยะโพรเฟส (prophase)
**ระยะโปรเมตาเฟส (prometaphase)
**ระยะเมตาเฟส (metaphase)
**ระยะอะนาเฟส (anaphase)
**ระยะเทโลเฟส (telophase)
*การแบ่งไซโตพลาสซึม ('''cytokenesis''')
<br />
<br />
<br />
<br />
 
== ดูเพิ่ม ==
55,468

การแก้ไข