ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546"

gcache removed this entry
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(gcache removed this entry)
พลตำรวจตรีอำนวย นิ่มมะโน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเสนอให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ ห้ามเด็กออกจากบ้านหลัง 22.00 นาฬิกา <ref name="ch7-1"/> เพื่อลดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยมีพื้นที่เฝ้าจับตา คือ สถานบันเทิง และร้านให้บริการคอมพิวเตอร์ โดยใช้มาตรการคือ หากพบเด็กอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะนำตัวไปยังโรงพัก เพื่อทำประวัติและเรียกผู้ปกครองมารับกลับบ้าน<ref name="ch7-1">[http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=376&d=122975 เจาะประเด็น: กฎเหล็ก..เคอร์ฟิวเด็ก 18 ปี]. (17 มกราคม 2554). สืบค้น 30-1-2554.</ref> รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่ามาตรการดังกล่าวช่วยปกป้องเด็ก ซึ่งอาศัยความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หากพบเด็กคนใดฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะนำตัวมาทำประวัติและเชิญผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กกระทำความผิดมากกว่า 1 ครั้ง มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท<ref>[http://www.naewna.com/news.asp?ID=245448 ชุมทางอีสาน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2554]. แนวหน้า. (20 มกราคม 2554). สืบค้น 13-2-2554.</ref>
 
มาตรการดังกล่าวได้รับการตอบรับทั้งสนับสนุนและคัดค้าน โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเรียกมาตรการนี้ว่า "เคอร์ฟิวเด็ก" และเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น อาจถูกตำรวจรีดไถ หรือมีคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทำอันตรายต่อเด็ก ส่วนนักวิชาการและองค์การสิทธิมนุษยชนเห็นว่าอาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็ก บางคนยืนยันว่าตำรวจไม่มีอำนาจออกคำสั่งเช่นนี้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ต้องหาฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเสียเอง<ref>[http://webcacheweb.googleusercontentarchive.comorg/search?q=cache:PCm11ewfeggJweb/20110120201451/http://www.thairath.co.th/column/pol/editor/141970+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A+2+%E0%B8%84%E0%B8%A1.&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com เคอร์ฟิวเด็กคือดาบ 2 คม]. (18 มกราคม 2554). สืบค้น 30-1-2554.</ref> สำหรับฝ่ายที่เชื่อว่าตำรวจนครบาลสามารถใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้นโยบาลดังกล่าว อ้างอำนาจตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจคำสั่งคณะปฏิวัติที่ 249 <ref>[http://www.kasetnews.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AF%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80.html ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 19 – 01 – 2554] </ref>
 
ตัวแทนตำรวจนครบาล กล่าวว่า ตำรวจมีแนวคิดควบคุมโต๊ะสนุกเกอร์ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม และสถานบันเทิง ซึ่งจะดำเนินการในกรณีที่พบเด็กในสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วยเท่านั้น<ref>[http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=48569 ตำรวจย้ำเคอร์ฟิวเด็กแค่ 4 จุดร้านเน็ต-เกม-โต๊ะสนุก-สถานบันเทิง]. (27 มกราคม 2554). สืบค้น 30-1-2554.</ref>
1,305

การแก้ไข