ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญเลื่อน เครือตราชู"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
=== ประวัติการศึกษา ===
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชูเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน [[อำเภอบางไทร]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] และย้ายไปศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ต่อมาได้รับทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาศึกษาวิชาสามัญและวิชาครูที่[[โรงเรียนเบญจมราชาลัย]] จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอบได้ประโยคครูมูล (ป.) จากนั้นศึกษาต่อที่[[มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์|โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และสอบได้ประโยคครูประถม (ป.ป)
 
คุณหญิงบุญเลื่อนได้รับทุนศึกษาต่อ[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จนสำเร็จปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิตในปี [[พ.ศ. 2481]] และประกาศนียบัตรวิชาครูมัธยม (ป.ม.) ในปี [[พ.ศ. 2482]] หลังเข้ารับราชการยังได้รับทุนคุรุสภาไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโททางการศึกษา (M.A.) จาก[[มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย]] [[นิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2498]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์