ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิมนุษยชน"

ย้อนการแก้ไขที่ 2765109 สร้างโดย 58.137.156.190 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5428440 สร้างโดย 125.25.136.142 (พูดคุย))
(ย้อนการแก้ไขที่ 2765109 สร้างโดย 58.137.156.190 (พูดคุย))
{{เสรีภาพ}}
* '''สิทธิความเป็นกัมพณมนุษยชน''' หมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับ[[มนุษย์]]ที่ว่า มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หรือ สัญชาติ
* '''สิทธิมนุษยชน''' หมายถึง [[สิทธิ]] ที่มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด เป็นสิทธิทางกายภาพ ซึ่งไม่สามารถจำหน่าย แจก จ่าย โอน หรือบังคับให้กับผู้หนึ่งผู้ใดได้ สิทธิดังกล่าวนี้มีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร์
จาก [[ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน]] ข้อ 1 กล่าวว่า "มนุษยทั้งหลายทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรี เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง"<ref>[http://www.baanjomyut.com/library/human/page1.html ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม