ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{cn-span|'''มรดกความทรงจำแห่งโลก'''}}<ref>[http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=77 แผนงานความทรงจำแห่งโลก]</ref> หรือ'''ความทรงจำแห่งโลก''' ({{lang-en| Memory of the World}}, {{lang-fr| Mémoire du monde}}) คือแผนงานที่[[องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ]] หรือยูเนสโก กำหนดขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2535]] (ค.ศ. 1992) เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลกที่บันทึกไว้เป็น'''ลายลักษณ์อักษร''' ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดหรือของประเทศใดก็ตาม ถือว่าเป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แก่สังคมปัจจุบัน และเพื่อที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต
 
== วัตถุประสงค์ ==
148,181

การแก้ไข