ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์''' เป็นพระ่พระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์1ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว
==ประวัติ==
พระที่นั่งองค์นี้อยู่ต่อจากพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ทางทิศตะวันตกมีการตกแต่งด้วยเครื่องลายคราม มีนามเป็นการภายในว่า “ ห้องผักกาด “ บางครั้งใช้เป็นห้องเสวย กาแฟ เมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงใหญ่ ระหว่างพระที่นั่งองค์นี้กับพระที่นั่งราชปรีดีวโรทัยเป็นที่พักของหมอหลวงซึ่งโปรดเกล้า ฯ ให้เข้ามาอยู่เมื่อทรงพระประชวร
393,742

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์