ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหมิ่นประมาท (กฎหมายไทย)"

{{บทความหลัก|การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทย}}
 
ข้อหาที่เรียกกันว่า'''[[หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ]]'''นั้น เป็นความผิดที่กระทำต่อผู้ดำรงฐานะสี่อย่างของไทย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง)(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112) ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และความผิดตามมาตรานี้มิได้เพียงกล่าวถึงการดูหมิ่นอย่างเดียว แต่รวมถึง "แสดงความอาฆาตมาดร้าย" ด้วย
 
ความผิดตามกรณีนี้ไม่ว่าจะกระทำภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรไทยก็ต้องรับโทษในราชอาณาจักร เพราะเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7)
ผู้ใช้นิรนาม