ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสืบพันธุ์"

'''การสืบพันธุ์''' หรือ '''การขยายพันธุ์''' ({{lang-en|Reproduction}}) หมายถึง การเพิ่มจำนวนลูกหลานที่มีลักษณะเหมือนเดิมของ[[สิ่งมีชีวิต]] โดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ล้มหายตายจากไป ทำให้สิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในโลกได้โดยไม่สูญพันธุ์ไป
 
== ++ประเภทของการสืบพันธุ์ ==++
การสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
* [[การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ]] (Asexual reproduction)เป็นการเพิ่มจำนวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัยเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่มีการผสมกันของเซลสืบพันธุ์ เช่น การแบ่งเซลของแบคทีเรีย การแตกหน่อของไฮดรา
ผู้ใช้นิรนาม