ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มเติมรายชื่อ บุตร และ ธิดา ของพลเรือโท พระยาราชวังสันให้สมบุรณ์
(เพิ่มเติมรายชื่อ บุตร และ ธิดา ของพลเรือโท พระยาราชวังสันให้สมบุรณ์)
| father = นายเล็ก กมลนาวิน
| mother = นางจู กมลนาวิน
| wife = นาง ถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ คุณหญิง รจิตร์ ราชวังสัน
| wife =
| husband =
| children = พลเรือตรี กมล กมลนาวิน ดร โกมล กมลนาวิน นาย กมุท กมลนาวิน พลเรือตรี กุมุท กมลนาวิน พลเรือเอก โกมุท กมลนาวิน ด.ช. กสุม กมลนาวิน นาย กุสุม กมลนาวิน คุณหญิง กมลนารี สิงหะ พลเรือเอก โกสุม กมลนาวิน นาง กมลเทวี ฉันทานุมัติ
| children =
| work =
| wikilinks =
1

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์