ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
| มัธยมศึกษาตอนต้น
| เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนและช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กองทัพไทยและตลาดแรงงาน
|-}
 
== กองทัพบก ==
47

การแก้ไข