ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สนธิสัญญา''' ({{lang-en|treaty}}) เป็นข้อตกลงเฉพาะหน้าภายใต้[[กฎหมายระหว่างประเทศ]]ซึ่งเข้าทำสัญญาโดยตัวแสดงในกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ [[รัฐเอกราช]]และ[[องค์การระหว่างประเทศ]] สนธิสัญญาอาจรู้จักกันในเรียกชื่อต่าง ๆ เช่น '''กติกา''' (covenant), '''กติกาสัญญา''' (pact), '''กรรมสาร''' (act), '''ความตกลง''' (agreement), '''แถลงการณ์''' (communiqué), '''ปฏิญญา''' (declaration), '''พิธีสาร''' กติกา(protocol) และ '''อนุสัญญา''' เป็นต้น(convention) แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร รูปแบบความตกลงทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นสนธิสัญญาเท่าเทียมกันและมีหลักเกณฑ์เดียวกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
สนธิสัญญาสามารถเปรียบได้หลวม ๆ กับ[[สัญญา (นิติศาสตร์)|สัญญา]] ทั้งสองต่างเป็นวิธีการที่ภาคีที่สมัครใจยอมรับพันธกรณีต่อกัน และภาคีซึ่งไม่สามารถยึดพันธกรณีสามารถรับผิดได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
38,884

การแก้ไข