ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว ในรัชกาลที่ 5"

เรือนของท่านตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเขตพระราชฐานชั้นใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ให้สร้างพระราชทาน ลักษณะเป็นเรือนขนาดเล็ก ก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น มีผังเป็นรูปตัว U มีมุข 2 ข้าง ล้อมรอบลานทางเข้าเรือน มีกำแพงเชื่อมระหว่างมุขทั้ง 2 ข้าง มีโถงทางเดินยาวระหว่างมุขด้านหน้ากับห้องใหญ่ด้านใน โถงทางเดินนี้มีบันไดหลักด้านหนึ่ง บันไดบ่าวด้านหนึ่ง รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค เด่นที่ไม้ฉลุลายแบบตะวันตก หรือที่เรียกว่าแบบขนมปังขิง
 
==พระอิสริยยศ==
* '''หม่อมราชวงศ์จิ๋ว กปิตถา''' (เกิด - ไม่ปรากฏ)
* '''เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์จิ๋ว''' (ไม่ปรากฏ - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435)
* '''เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว''' (13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 - พิราลัยถึงแก่กรรม)
 
{{สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ พระภรรยาเจ้า ใน รัชกาลที่ 5}}