ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพราเซลซัส"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== ผลงาน ==
'''ผลงานตีพิมพ์ขณะยังมีชีวิตอยู่'''
:
:• * Die große Wundarzney Ulm, 1536 (Hans Varnier); Augsburg (Haynrich Stayner (=Steyner)), 1536; Frankfurt/ M. (Georg Raben/ Weygand Hanen), 1536.
:• * Vom Holz Guaico, 1529.
:• * Vonn dem Bad Pfeffers in Oberschwytz gelegen, 1535.
:• * Prognostications, 1536.
:'''ผลงานหลังเสียชีวิต'''
:• * Wundt unnd Leibartznei. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff); 1561 (Chr. Egenolff Erben).
:• * Von der Wundartzney: Ph. Theophrasti von Hohenheim, beyder Artzney Doctoris, 4 Bücher. (Peter Perna), 1577.
:• * Von den Krankheiten so die Vernunfft Berauben. Basel, 1567.
:• * Opus Chirurgicum, Bodenstein, Basel, 1581.
:• * Huser quart edition (medicinal and philosophical treatises), Basel, 1589.
:• * Chirurgical works (Huser), Basel, 1591 und 1605 (Zetzner).
:• * Straßburg edition (medicinal and philosophical treatises), 1603.
:• * Kleine Wund-Artzney. Straßburg (Ledertz) 1608.
:• * Opera omnia medico-chemico-chirurgica, Genevae, Vol3, 1658.
:• * Philosophia magna, tractus aliquot, Cöln, 1567.
:• * Philosophiae et Medicinae utriusque compendium, Basel, 1568.
:• * Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus
{{โครงชีวประวัติ}}
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์