ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพราเซลซัส"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
 
== ผลงาน ==
:
'''ผลงานตีพิมพ์ขณะยังมีชีวิตอยู่'''
:• Die große Wundarzney Ulm, 1536 (Hans Varnier); Augsburg (Haynrich Stayner (=Steyner)), 1536; Frankfurt/ M. (Georg Raben/ Weygand Hanen), 1536.
:• Vom Holz Guaico, 1529.
:• Vonn dem Bad Pfeffers in Oberschwytz gelegen, 1535.
:• Prognostications, 1536.
''ผลงานหลังเสียชีวิต''
:
• Wundt unnd Leibartznei. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff); 1561 (Chr. Egenolff Erben).
'''ผลงานหลังเสียชีวิต'''
• Von der Wundartzney: Ph. Theophrasti von Hohenheim, beyder Artzney Doctoris, 4 Bücher. (Peter Perna), 1577.
:• Wundt unnd Leibartznei. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff); 1561 (Chr. Egenolff Erben).
• Von den Krankheiten so die Vernunfft Berauben. Basel, 1567.
:• Von der Wundartzney: Ph. Theophrasti von Hohenheim, beyder Artzney Doctoris, 4 Bücher. (Peter Perna), 1577.
• Opus Chirurgicum, Bodenstein, Basel, 1581.
:HuserVon quartden editionKrankheiten (medicinalso anddie philosophicalVernunfft treatises),Berauben. Basel, 15891567.
:ChirurgicalOpus worksChirurgicum, (Huser)Bodenstein, Basel, 1591 und 1605 (Zetzner)1581.
:StraßburgHuser quart edition (medicinal and philosophical treatises), 1603Basel, 1589.
:• Chirurgical works (Huser), Basel, 1591 und 1605 (Zetzner).
• Kleine Wund-Artzney. Straßburg (Ledertz) 1608.
:• Straßburg edition (medicinal and philosophical treatises), 1603.
• Opera omnia medico-chemico-chirurgica, Genevae, Vol3, 1658.
:• Kleine Wund-Artzney. Straßburg (Ledertz) 1608.
• Philosophia magna, tractus aliquot, Cöln, 1567.
:• Opera omnia medico-chemico-chirurgica, Genevae, Vol3, 1658.
• Philosophiae et Medicinae utriusque compendium, Basel, 1568.
:• Philosophia magna, tractus aliquot, Cöln, 1567.
• Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus
:• Philosophiae et Medicinae utriusque compendium, Basel, 1568.
:• Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่: [[นักวิทยาศาสตร์]], [[นักเล่นแร่แปรธาตุ]]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์