ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรสิต"

เพิ่มขึ้น 11 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ชื่อโรคที่เกิดจาก ปรสิต ==
 
โรคบิดมีตัว (Amoebiasis) โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis)
โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis)
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)
โรคมาลาเรีย (Malaria) โรคพยาธิหอยโข่ง (Angiostrongyliasis)
โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)
โรคทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
โรคมาลาเรีย (Malaria)
โรคไอโซสปอริเอซิส (Isosporiasis) โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)
โรคมาลาเรีย (Malaria) โรคพยาธิหอยโข่ง (Angiostrongyliasis)
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis) โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis)
โรคทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
โรคไซโคลสปอริเอซิส (Cyclosporiasis) โรคพยาธิแคปิลาเรียของลำไส้ (Intestinal capillariasis)
โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
โรคไมโครสปอริดิโอซิส (Microsporidiosis) โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)
โรคไอโซสปอริเอซิส (Isosporiasis) โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)
โรคไจอาร์ดิเอซิส (Giardiasis) โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis)
โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)
โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว (Trichomoniasis) โรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis)
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis) โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm infections) โรคพยาธิตัวตืดหมูและตืดวัว (Taeniasis)
โรคพยาธิเส้นด้ายแส้ม้า (StrongyloidiasisTrichuriasis) โรคสปาร์กาโนซิส (Sparganosis)
โรคไซโคลสปอริเอซิส (Cyclosporiasis)
โรคไซโคลสปอริเอซิส (Cyclosporiasis) โรคพยาธิแคปิลาเรียของลำไส้ (Intestinal capillariasis)
โรคไมโครสปอริดิโอซิส (Microsporidiosis) โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)
โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)
โรคไจอาร์ดิเอซิส (Giardiasis)
โรคไจอาร์ดิเอซิส (Giardiasis) โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis)
โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว (Trichomoniasis) โรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis)
โรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm infections)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm infections) โรคพยาธิตัวตืดหมูและตืดวัว (Taeniasis)
โรคพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)
โรคสปาร์กาโนซิส (Sparganosis)
5,087

การแก้ไข