ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วีเอชเอส"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ถึง ค.ศ.2000
== ความยาวของ VHS ==
ความยาวของ [[VHS]] ไม่ได้นับเป็น [[พหุคูณของไบต์]] แต่นับเป็นเวลา แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆคือ [[VHS]] กับ [[SVHS ]]
 
== ชนิดแรก VHS ==
SP MODE 60 นาที
ผู้ใช้นิรนาม