ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัจนิยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[ศิลปะสัจนิยม]] (Realism (arts)) - ศิลปะที่ออกมาในรูปที่ตรงต่อความเป็นจริงของชีวิตประจำวัน
* [[ทัศนศิลป์เชิงสัจนิยม]] (Realism (visual arts)) - ลักษณะการเขียนภาพที่เขียนสิ่งที่เห็น
* [[สัจนิยมคลาสสิก]] (Classical Realism) - ขบวนการศิลปะของในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่เห็นคุณค่าของทั้งความงามและความเชี่ยวชาญทางศิลปะ
* [[วรรณกรรมแบบสัจนิยม]] (Literary realism) - ขบวนการวรรณกรรมของในคริสต์ศตวรรษที่ 19
* [[จิตรกรรมสัจนิยมแบบภาพถ่าย]] (Photorealism) - ขบวนการศิลปะของ[[สหรัฐอเมริกา]]ที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 และต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 ในการสร้างงานจิตรกรรมที่ลม้าย[[การถ่ายภาพ|ภาพถ่าย]]
 
38,884

การแก้ไข