ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระกุมารชีพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์อินเดีย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวอินเดีย
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายมหายาน ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุในนิกายมหายาน)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์อินเดีย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวอินเดีย)
* อมร ทองสุก, แปล. วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร พระสงฆ์จี้กงอรรถาธิบาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชุณหวัตร. 2550.
 
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ภิกษุชาวอินเดีย|กุมารชีพ]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุในนิกายมหายาน]]
{{เกิดปี|887}}
138,643

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์