ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(fixing dead links)
'''อสัญญสัตตาภูมิ '''
 
พรหมโลก ชั้นที่ 11 ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมทั้งหลาย ผู้ไม่มีสัญญา (พรหมลูกฟัก) อายุ 500 มหากัป บุพกรรม ผู้เจริญสมถภาวนาสำเร็จจตุตฌาน และเป็นผู้มีสัญญาวิราคภาวนา(ยึดมั่นว่ารูปมีสาระ นามไม่มีสาระ)เหลือเพียงหนึ่งขันธ์คือรูปขันธ์ ไม่มีนามขันธ์ทั้งสี่(เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)เหลือเพียงธรรมธาตุสาม คือ จิต มโน ภวังค์ อันทำให้มีชีวิตินทรีย์(มีชีวิต)อยู่
'''อวิหาสุทธาวาสภูมิ'''
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์