ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประจำเดือน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''ประจำเดือน''' ({{lang-en|Menstruation}}) เป็น[[เลือด]]ที่เกิดจากการหลุดลอกของ[[มดลูก|เยื่อบุโพรงมดลูก]] มีฮอร์โมนสองชนิดคือ [[Estrogen]] และ [[Progesterone]]ควบคุมการสร้างและหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งระดับฮอร์โมนทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กับการตกไข่จากรังไข่ โดยแต่ละรอบเดือนจะมีช่วงเวลาประมาณ 26-30 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทำให้ประจำเดือน เกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
 
Face Book {MV Mas} โสดฯ
== ระดับของฮอร์โมนที่สัมพันธ์กัน ==
จะเป็นดังนี้คือ
* ในช่วงวันที่ 1-14 ของเดือนจะมีการสร้างและการเจริญของไข่จนสุกเต็มที่ช่วงนี้เรียกว่า Follicular phaseโดยจะมี ฮอร์โมน follicle stimulating hormone ([[FSH]]) กระตุ้นรังไข่ให้สร้าง estrogen เพื่อควบคุมการสร้างไข่และการเจริญของไข่ในช่วงนี้ระดับ ฮอร์โมน estrogen จึงมีปริมาณสูงขึ้น
* ในช่วงวันที่ 14-28 ของเดือนจะมีการสร้างฮอร์โมน Luteinizing hormone ([[LH]]) ซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้รังไข่สร้างฮอร์โมน progesterone และระดับ ฮอร์โมน LH จะมีปริมาณสูงขึ้นก่อนวันที่มีการตกไข่เพราะฮอร์โมน LH จะกระตุ้นให้ไข่ตก ส่วน ฮอร์โมน progesterone จะควบคุมการหนาตัวของเยื่อบุมดลูกเพื่อรองรับไข่ที่ถูกผสม ดังนั้นในช่วงนี้ระดับ progesterone จะสูงถ้าไข่ไม่ได้ถูกผสมระดับ progesterone จึงจะลดระดับต่ำลง เยื่อบุมดลูกที่หนาตัวนี้ก็จะสลายตัวไปเป็นประจำเดือน
 
== กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (premenstrual syndrome) ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์