ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลน้ำหัก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประวัติ ==
บ้านน้ำหักตั้งอยู่สองริมฝั่งคลองยัน อำเภอท่าขนอน(อำเภอคีรีรัฐนิคม)ประชาชนทำสวนผลไม้ และทำนา ปี พ.ศ.2485 แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน
{|
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ
|หมู่ที่ 21 บ้านหวายหนิมเหนือ
|-
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก
|หมู่ที่ 42 บ้านมาดปักหวายหนิม
|-
หมู่ที่ 5 บ้านเชียวมุด
|หมู่ที่ 63 บ้านโพธิ์น้อยน้ำหัก
|-
หมู่ที่ 7 บ้านไร่ยาว
|หมู่ที่ 84 บ้านปากลางมาดปัก
|-
พ.ศ.2492 กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตำบล ชื่อว่าตำบลตะกุกใต้ อำเภอท่าขนอน โดยโอน ม.7,8 ขึ้นต่อ ต.ตะกุกใต้ อ.ท่าขนอน และยุบรวม ม.6 รวมกับ ม.3 ต.น้ำหัก พ.ศ.2522 ตั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย แยกจากหมู่ที่ 2 บ้านหวายหนิม
|หมู่ที่ 5 บ้านเชียวมุด
พ.ศ.2524 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด แยกจากหมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย แยกจากหมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวมุด
|-
พ.ศ.2528 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด แยกจากหมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม แยกจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านปากพาย
|หมู่ที่ 76 บ้านไร่ยาวโพธิ์น้อย
พ.ศ.2553 ตั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ แยกจากหมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย
|-
|หมู่ที่ 17 บ้านเหนือไร่ยาว
|-
|หมู่ที่ 38 บ้านน้ำหักปากลาง
|-
|พ.ศ.2492 กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตำบล ชื่อว่าตำบลตะกุกใต้ อำเภอท่าขนอน โดยโอน ม.6,7,8 ขึ้นต่อ ต.ตะกุกใต้ อ.ท่าขนอน และยุบรวม ม.6 รวมกับ ม.3 ต.น้ำหัก พ.ศ.2522 ตั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย แยกจากหมู่ที่ 2 บ้านหวายหนิม
|-
|พ.ศ.2524 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด แยกจากหมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย แยกจากหมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวมุด
|-
|พ.ศ.2528 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด แยกจากหมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม แยกจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านปากพาย
|-
|พ.ศ.2553 ตั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ แยกจากหมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย|
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ตำบลน้ำหัก[[อำเภอคีรีรัฐนิคม]] [[จังหวัดสุราษฏร์ธานี]] ห่างจาก[[อำเภอคีรีรัฐนิคม]] 17กม.ห่างจากจังหวัด[[สุราษฏร์ธานี]]ประมาณ 75 กม.เป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตกมีพื้นที่ในเขารักษาพันธุ์ป่าคลองแสงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันแล้วลาดเอียงมาทางทิศตะวันออกมีละลำคลองสำคัญ 3 สาย คือคลองยัน ไหลผ่าน ม.2 ม.10 ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 คลองตุย ไหลผ่าน ม.9 ม.8 ม.5ไหลลงคลองยัน คลองพาย ไหลผ่าน ม.11 ม.2 ไหลลงคลองยัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
 
=== อาณาเขต ===
ผู้ใช้นิรนาม