ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโยธา"

; [[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]] (Environmental Engineering) : ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในน้ำและในอากาศ การปรับปรุงคุณภาพของของเสีย
 
; [[วิศวกรรมแหล่งน้ำ]] (Hydralics engineering) : ศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝน และระบบการระบายน้ำ รวมทั้งการก่อสร้างคู คลอง และแม่น้ำ.[http://www.pimhealthy.hostei.com .]
 
; [[วิศวกรรมสำรวจ]] (Survey Engineering) : ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำรังวัดและงานทางด้านสำรวจ สำหรับใช้ในทางด้านแผนที่ รวมถึงการศึกษาทางด้าน [[จีพีเอส]] (GPS) และ [[ภูมิสารสนเทศ]] (Geoinformatics หรือ Geographic information system;GIS)
24

การแก้ไข