ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปุ๋ย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
rock
(rock)
 
[[ไฟล์:TVA Results of Fertilizer.gif|thumb|right|250px|Tennessee Valley Authority: "Results of Fertilizer" demonstration 1942]]
[[ไฟล์:Kunstmestpendelstrooier.jpg|thumb|A large, modern fertilizer spreader]]
'''ปุ๋ย''' เป็น วัสดุที่ให้[[สารอาหารสำหรับพืช|สารอาหาร]]กับพืช หรือ ช่วยปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก
== ความหมายของปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย ==
{{ขาดมุมมองสากล}}
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘<ref>[http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%91%E0%B9%98 พระราชบัญญัติปุ๋ย คลังปัญญาไทย]</ref>ได้ให้คำนิยามของปุ๋ยต่างๆดังนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช
* “ปุ๋ย” หมายความว่า สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช
* “ปุ๋ยเคมี” หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสมและปุ๋ยเชิงประกอบ และหมายความตลอดถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วย แต่ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ปูนพลาสเตอร์ หรือยิปซั่ม
* “ปุ๋ยอินทรีย์” หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์วัตถุซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้น สับ บด หมัก ร่อน หรือวิธีการอื่นแต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์