ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[File:Muhammad Ali NYWTS.jpg|thumb|ช่วง[[สงครามเวียดนาม]] [[มูฮัมหมัด อาลี]]ปฏิเสธ[[การเกณฑ์ทหาร]]ใน[[สหรัฐอเมริกา]]ด้วยเหตุผลทางศาสนา]]
 
'''ผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกคัดค้านโดยอ้างมโนธรรม'''<ref>{{Cite RIT-EU | 1 = [[สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์]] | 2 = [[ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม]] และคณะ | 3 = http://www.royin.go.th/upload/297/FileUpload/952_5600.pdf | 4 = 3 | 5 = 1 (อักษร A-B) | 6 = 974-9588-25-8 | 7 = 137 | 8 = | 9 = 2547 }}</ref> ({{lang-en|conscientious objector}}) คือ ปัจเจกชนที่ใช้สิทธิ์[[ปฏิเสธคัดค้านการเกณฑ์ทหาร]]<ref>On July 30, 1993, explicit clarification of the [[International Covenant on Civil and Political Rights]] Article 18 was made in the [[United Nations]] [[Human Rights Committee]] general comment 22, Para. 11: {{cite web|url=http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IstandardsI3k.aspx|title=Special Rapporteur on freedom of religion or belief. Framework for communications. Conscientious Objection |publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2012-05-07}}</ref> ด้วยเหตุแห่งเสรีภาพทางความคิด มโนสำนึกมโนธรรม และ/หรือ ศาสนา<ref>{{cite web|url=http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm|title=International Covenant on Civil and Political Rights; See Article 18|publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2008-05-15}}</ref>
 
[[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ]] (UNCHR) มีมติรับรองว่า การปฏิเสธคัดค้านการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกโดยอ้างมโนธรรมเป็นการใช้เสรีภาพทางความคิด มโนสำนึกมโนธรรม และศาสนาโดยชอบ และเป็นไปตามสิทธิใน[[กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง]] และขยายความไปว่า ผู้ที่เป็นทหารอยู่อาจพัฒนาเป็นผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกคัดค้านโดยอ้างมโนธรรมก็ได้ ทั้งยังเรียกร้องและย้ำเตือนให้รัฐที่มี[[การเกณฑ์ทหาร]]ให้จัดระบบคัดกรองผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกคัดค้านโดยอ้างมโนธรรมอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีการทำงานอื่นเพื่อสังคมแทนการฝึกทหารสำหรับบุคคลเหล่านี้<ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument</ref><ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/3e63dcb94a1ae7a9802566ef005cf64a?Opendocument</ref><ref>[http://www.bayefsky.com/pdf/korea_t5_iccpr_1321_1322_2004.pdf HRC views in case Yoon and Choi v. Republic of Korea, communications nos. 1321-1322/2004]</ref> อนึ่ง UNCHR ยังสนับสนุนให้รัฐต่างๆต่าง ๆ รับพิจารณาผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกคัดค้านโดยอ้างมโนธรรมที่เกรงกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเป็นผู้ลี้ภัยตาม[[อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951]] (1951 Convention relating to the Status of Refugees)<ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument</ref>
 
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติมีหลายประเทศที่มีการเกณฑ์ทหาร แต่มิได้มีทางเลือกให้แก่ผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกคัดค้านโดยอ้างมโนธรรม และหลายประเทศก็เข้มงวดกับการรับผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกคัดค้านโดยอ้างมโนธรรมเป็น[[ผู้ลี้ภัย]] UNCHR กระทำได้เพียงวิจารณ์นโยบายของรัฐเหล่านั้น<ref>http://rsq.oxfordjournals.org/content/26/2/69.abstract</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
{{Wikisource|Manifesto Against Conscription and the Military System}}
* [[การเกณฑ์ทหาร]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
{{Wikisource|en:Manifesto Against Conscription and the Military System|Manifesto Against Conscription and the Military System}}
* [[การเกณฑ์ทหาร]]
 
[[หมวดหมู่:การเกณฑ์ทหาร]]
38,884

การแก้ไข