ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก''' '''ทรราชเสียงข้างมาก''' หรือ '''ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่''' ({{lang-en|Tyranny of the majority}}) เป็นคำใช้ในการอภิปรายระบบบ[[ประชาธิปไตย]]และการปกครองโดยเสียงข้างมาก โดยบรรยายถึงกรณีที่การตัดสินใจของเสียงข้างมากยึดผลประโยชน์ของตนเหนือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มเสียงข้างน้อยมากจนกลายเป็นการบีบบังคับ (opression) เปรียบได้กับทรราชหรือ[[ระบบใช้อำนาจเด็ดขาด]]<ref>John Stuart Mill. [http://books.google.com/books?id=f14SAAAAIAAJ&dq=%22John+Stuart+Mill%22+%22On+Liberty%22+%22tyranny+of+the+majority%22&printsec=frontcover&source=bn&hl=en&ei=9QotTKaHO5CTnQetrpS1Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCMQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false On Liberty, The Library of Liberal Arts edition, p.7.]</ref>
 
ในการเมืองไทย นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ<ref> รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202</ref>

รายการนำทางไซต์