ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก''' '''ทรราชเสียงข้างมาก''' หรือ '''ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่''' ({{lang-en|Tyranny of the majority}}) เป็นแบบคำวิจารณ์ถึง[[ใช้ในการปกครอง]]ภายใต้ระบอบอภิปรายระบบบ[[ประชาธิปไตย]]โดยเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ที่เสียงส่วนใหญ่จะกระทำและการต่าง ๆ ปกครองโดยใช้ความชอบธรรมในฐานะเสียงส่วนใหญ่และไม่สนใจเสียงข้างน้อยในลักษณะที่คล้ายกับระบอบ[[เผด็จการ]]<ref>Johnมาก Stuart Mill. On Liberty, The Library of Liberal Arts edition, p.7. http://www.serendipity.li/jsmill/jsmill.htm</ref> บ่อยครั้งโดยบรรยายถึงกรณีที่คำๆนี้จะใช้เพื่อเสริมแต่งภาพการตัดสินใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เลวร้ายเกินจริงโดยผู้นิยมในระบอบการปกครองโดยคนเสียงข้างมากยึดผลประโยชน์ของตนเหนือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มน้อย{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างน้อยมาก เนื่องจากจนกลายเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ<ref>บีบบังคับ รศ.ดร.นครินทร์(opression) เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติเปรียบได้กับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้าทรราชหรือ[[ระบบใช้อำนาจเด็ดขาด]] 202</ref>
 
ในการเมืองไทย นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ<ref> รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202</ref>
 
== อ้างอิง ==

รายการนำทางไซต์