ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชลศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
วิศวกรรมแหล่งน้ำ เป็นวิชาที่สามรถนำ หลักการ กลศาสตร์ของไหล ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวมการ จัดเก็บข้อมูล การควบคุม การขนส่ง การควบคุม การวัด หรืออื่นๆ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมาก ในโลกปัจจุบันทีร่มีการใช้ทรัพยาการน้ำอย่างสิ้นเปลือง
 
==ประวัติ==
==ปรวัติ==
เดิมที่นั้น วิศวกรรมด้านแหล่งน้ำนั้นถูกนำมาใช้กับพืชผลทางการเกษตรซึ่งใช้แพร่หลายในแถบ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา การควบคุมและส่งถ่ายทรัพยากรจำพวก น้ำนั้นมีมานานนับพันปีแล้ว ซึ่งหนึ่งใน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น คือ water clock (นาฬิกาน้ำ) โดย เริ่มใช้เมื่อ 2000 ปีก่อน คริสศักราช ..อีกทั้งยังมี [Qanat] ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ในการส่งถ่ายน้ำจากอีกที่ไปอีกที่ของ พวก เปอร์เซีย ซึ่งคล้ายๆกับ ระบบน้ำ Turpan [[Turpan water system]] ที่อยู่ใน ยุคจีนโบราณ หรือ คลองถ่ายน้ำ ที่ ประเทศ เปรู
 
ในยุค จีนโบราณ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก วิศวกรของจีนได้ทำกรสร้าง คลองส่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการส่งถ่ายน้ำซึ่งยังได้พัฒนาไว้ให้เรือสามารถผ่าน ได้ด้วย ซึ่งนาย [[Sunshu Ao]] ถูกขนานนามให้เป็น วิศวกรด้านแหล่งน้ำชาวจีนคนแรก ซึ่ง วิศวกรด้านแหล่งน้ำที่สำคัญอื่นๆก็มีนาย [[Ximem Bao]] ซึ่งเป็นผู้ทดสอบการขนถ่ายน้ำขนาดใหญ่ ในช่วงปี 481 -221 ก่อนคริสศักราช
 
==กลศาสตร์ของไหล==
7

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์