ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== สภาเทศบาล ==
#[[เทศบาลตำบล]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 112 คน
#[[เทศบาลเมือง]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 118 คน
#[[เทศบาลนคร]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 224 คน
ทั้งนี้ [[สภาเทศบาล]]ประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลหนึ่งคนและรองประธานสภาเทศบาลสองคน
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์