ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประตูเมืองนครราชสีมา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
fixing dead links
(fixing dead links)
มีนายช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้วางผังเมือง [[ผังเมือง]]มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม '''รูปกลองชัยเภรี''' มีความกว้างประมาณ 1,000 เมตร ([[มาตราวัดความยาวของไทย#มาตราวัดของไทยในประวัติศาสตร์และวรรณคดี|มาตราวัดของไทย]] : 25 เส้น) ยาวประมาณ 1,700 เมตร ([[มาตราวัดความยาวของไทย#มาตราวัดของไทยในประวัติศาสตร์และวรรณคดี|มาตราวัดของไทย]] : 43 เส้น) มีพื้นที่ภายในประมาณ 1,000 ไร่ ( 1.60 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]) ขุดคูกว้าง 20 เมตร (10 วา) และลึก 6 เมตร (3 วา) ยาวล้อมรอบเมือง มีโครงข่ายถนนภายใน ตัดกันมีรูปแบบเป็น '''ตารางหมากรุก''' ([http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_plan Grid pattern system]) ก่อสร้างกำแพงเมือง โดยก่ออิฐขึ้นจากหินศิลาแลง มีความสูง 6 เมตร (3 วา) ยาวโดยรอบ 5,220 เมตร (2,610 วา) บนกำแพงมีใบเสมาโดยรอบ จำนวน 4,302 ใบ
 
เดิมนั้น ก่อนการก่อสร้างกำแพงเมือง ใบเสมาบนกำแพง ได้ออกแบบไว้ให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามแบบของฝรั่ง แต่ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้าง พระยมราช (สังข์) เจ้าเมืองนครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะใบเสมาให้เป็นแบบของไทยแทน มีป้อมประจำกำแพง และป้อมตามมุมกำแพงรวม 15 ป้อม มีประตูเมืองกว้าง 3 เมตร (1 วา 2 ศอก) จำนวน 4 ประตู โดยประตูเมืองทั้ง 4 เป็นทางเข้าออกเมืองทั้งสี่ทิศ <ref>[http://web.archive.org/20080628070401/www.geocities.com/sikuidho/P1.htm ประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา]</ref>
 
บริเวณซุ้มประตูเมือง จะมีหอยามรักษาการณ์ - เชิงเทิน รูปแบบเป็นทรงไทยโบราณ ศิลปะสมัยอยุธยา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันหมดทุกแห่ง มีชื่อเรียกประตูเมืองทั้ง 4 นี้ว่า
1,305

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์