ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาแบบอินเดีย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
==ความเหมือนและความแตกต่าง==
[[ไฟล์:Om.svg|thumb|left|120px|[[Aum]]]]
[[ไฟล์:Abraham Dharma.png|thumb|right|แผนที่แสดงศาสนา [[Abrahamศาสนาอับราฮัม]]ic (สีชมพู) และศาสนาแบบอินเดีย (เหลือง) ในแต่ละประเทศ]]
 
ตามแนวทางของ Tilak เราอาจศึกษาตีความศาสนาแบบอินเดียในส่วนของความเหมือนและความแตกต่าง{{sfn|Sharma|2008|p=239}} ผู้ศึกษาจากตะวันตกมักเน้นไปที่ความแตกต่าง ในขณะที่นักวิชาการอินเดียเองมุ่งเน้นศึกษาส่วนที่เหมือนกัน{{sfn|Sherma|2008|p=239}}
 
[[ศาสนาฮินดู]] [[ศาสนาพุทธ]] [[ศาสนาเชน]] และ[[ศาสนาซิกข์]] มีหลักการพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน ซึ่งอาจตีความต่างออกไปโดนศาสนิกชนแต่ละกลุ่มและแต่ละปัจเจกบุคคคล{{sfn|Sherma|2008|p=239}} ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศาสนิกชนเหล่านี้มิได้ติดป้ายตนเองให้แตกต่างจากผู้อื่น หากแต่เห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทางวัฒนธรรมที่แตกสาขาออกมาแต่ร่วมรากเดียวกัน{{sfn|Lipner|1998|p=12}}
 
===ความต่าง===
ศาสนาแบบอินเดียแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน และภายในแต่ละศาสนาก็มีความแตกต่างกันระหว่างนิกาย{{sfn|Larson|2012|p=313-314}}{{sfn|Yelle|2012|p=338-339}} เช่น [[ธรรม]] ในศาสนาฮินดูหมายถึง ''หน้าที่'' ในศาสนาเชน หมายถึง ''การทำความดี'' ส่วนศาสนาพุทธเรียกว่า [[พระธรรม (ศาสนาพุทธ)|พระธรรม]] หมายถึง ''คำสอนของ[[พระพุทธเจ้า]]''
 
== อ้างอิง ==

รายการนำทางไซต์