ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

 
===หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
* สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* [[สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 
 
40

การแก้ไข