ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

วัด
(วัด)
==สภาพสังคม==
===ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
====วัด====
:'''เขตที่ 1'''
# ชุมชนวัดป่าเรไร
# ชุมชนราษฎรอุทิศ
# ชุมชนโรงพยาบาล
 
====วัด====
# วัดบูรพาภิราม
# วัดบึงพระลานชัย
# วัดกลางมิ่งเมือง
# วัดสระทอง
# วัดสระแก้ว
# วัดเหนือ
# วัดป่าเรไร
# วัดเวฬุวัน
# วัดราษฎร์ศิริ
# วัดคุ้มวนาราม
# วัดสว่างอารมณ์
# วัดราษฎรอุทิศ
# วัดท่านคร
# วัดบ้านหนองหญ้าม้า
 
===งานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ===
40

การแก้ไข