ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

===สภาพภูมิอากาศ===
:ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส
===ประชากร===
===ประชากร=== (ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
* พ.ศ.2552 จำนวน 34,510 คน
* พ.ศ.2553 จำนวน 34,636 คน
40

การแก้ไข