ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

(จำนวนประชากร)
===สภาพภูมิอากาศ===
:ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส
===ประชากร=== (ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
===ประชากร===
* พ.ศ.2552 จำนวน 34,510 คน
* พ.ศ.2553 จำนวน 34,636 คน
* พ.ศ.2555 จำนวน 34,592 คน
* พ.ศ.2556 จำนวน 35,077 คน
 
==สภาพสังคม==
===ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
40

การแก้ไข