ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสอยดาว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = เขาเสียดฟ้า ป่าผืนใหญ่ แหล่งกำเนิดกระวานไทย ที่อาศัยกบอกหนาม <br>งามนกประจำถิ่น น้ำดินอุดมดี วัฒนธรรม<br>มากมี ประเพณีสืบสาน เทศกาลเที่ยว<br>เขาสอยดาว
}}
'''อำเภอสอยดาว''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]] อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 67 กิโลเมตร เดิม เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอโป่งน้ำร้อน
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอสอยดาวประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลเมืองทรายขาว''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปะตงและตำบลทรายขาว
* '''เทศบาลตำบลทับช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับช้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะตง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทรายขาว)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์