ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การคูณ"

<li>2 × 5 = 5 + 5 = 10
<li>4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12
<li>6 × ''m'' = ''m'' + ''m'' + ''m'' + ''m'' + ''m'' + ''m'' = 6''m''
</ul>
 
สำหรับเลข 0 เราจะได้
 
: ''m'' · 0 = ''m''0 + ''m''0 + ''m''0 +...+ ''m''0
 
เมื่อเรานำ '0' ''m'' ตัวมาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมเป็นศูนย์ นั่นคือ
การคูณกับจำนวนลบอาจจะต้องมีการคิดเล็กน้อย เริ่มจากการคูณ (−1) กับจำนวนเต็ม ''m'' ใดๆ
 
: (−1)''m''(−1) = (−1) + (−1) +...+ (−1) = −''m''
 
นี่เป็นความจริงที่น่าสนใจว่า จำนวนลบ คือ จำนวนลบหนึ่ง คูณกับจำนวนบวกนั่นเอง เพราะฉะนั้นผลคูณระหว่างจำนวนบวกกับจำนวนลบทำได้โดยการคูณปกติ แล้วคูณด้วย (−1)
ผู้ใช้นิรนาม