ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วีระกร คำประกอบ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== การทำงาน ==
วีระกร คำประกอบ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526]] ในสังกัด[[พรรคกิจสังคม]] และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องอีก 5 สมัย ในปี พ.ศ. 2531 จนถึงปี พ.ศ. 2539 ยกเว้นในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 เพียงครั้งเดียว ต่อมาใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544]] เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัด[[พรรคไทยรักไทย]] แต่แพ้ให้กับนาย[[สมควร โอบอ้อม]] จากพรรคประชาธิปัตย์ กระทั่งเข้าได้รับเลือกตั้งอีกในปี พ.ศ. 2548
 
ในปี พ.ศ. 2550 เขาเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์