ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ดร.สาธิตสุทธิชัย รังคศิริสังขมณี
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สุทธิชัยสมพงษ์ สังขมณีสงวนชาติ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = มานิต นิธิประทีป
| หัวหน้า4_ชื่อ = ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = สมพงษ์ สงวนชาติ
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
34,995

การแก้ไข