ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย''' เป็นพระที่ันั่งที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเ้ด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์1ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว
==ประวัติ==
พระ ที่นั่งองค์นี้อยู่ต่อเนื่องกับห้องเขียวในพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารด้าน ทิศเหนือ จึงเรียกว่า " ห้องเขียวนอก " มีชานติดอยู่กับ " ห้องผักกาด " หรือพระที่นั่งดำรงสวัสดิอนัญวงศ์ เป็นที่สำหรับมหาดเล็กและข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าเฝ้า ฯ บางโอกาส
426,809

การแก้ไข