ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทยังเป็นสถานที่แห่งแรกใน[[ประเทศไทย]]ที่มีการใช้[[ไฟฟ้า]]เป็นครั้งแรกอีกด้วย ด้วยเหตุที่ว่า[[กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]] ได้ทอดพระเนตรเห็นแสงไฟฟ้านั้นที่ประเทศทางตะวันตก และมีพระราชประสงค์ที่จะมาใช้ในประเทศไทย
== หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ==
*[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ]]
*[[พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์]]
*[[พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ]]
*[[พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนันญวงศ์อนัญวงศ์]]
*[[พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร]]
*[[พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร]]
*[[พระที่นั่งอมรพิมานมณี]]
*[[พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์]]
*[[พระที่นั่งบรรณาคมสรณี]]
*[[พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย]]
*[[พระที่นั่งเทพดนัยนันทิยากรนันทยากร]]
*[[สวนสวรรค์]]
และเพิ่มมาอีก1องค์คือ
*[[พระที่นั่งเทวารัณยสถาน]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์