ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท''' เป็นหมู่พระที่นั่งที่อยู่ระหว่าง[[พระมหามณเฑียร]]และ[[หมู่พระมหาปราสาท]]ภายใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ทอดตัวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางและ[[เขตพระราชฐานชั้นใน (พระบรมมหาราชวัง)|เขตพระราชฐานชั้นใน]] สร้างขึ้นในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการและเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ เดิมประกอบด้วยหมู่พระที่นั่ง 11 องค์ แต่เนื่องจากพระที่นั่งบางองค์ทรุดโทรมจนยากต่อการบูรณะจึงได้ทำการรื้อลง
 
ปัจจุบัน หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ประกอบด้วย พระที่นั่ง 5 องค์ ได้แก่ [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เป็นพระที่นั่งองค์เดียวในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 [[พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์]] [[พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ]] [[พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร]] และ[[พระที่นั่งเทวารัยณสถานรัณยสถาน]] เป็นพระที่นั่งที่รื้อลงและสร้างขึ้นใหม่ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์