ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิมีเดียคอมมอนส์"

== ประวัติวัดบ้านโป่ง ==
 
=== [[สาธารณสมบัติวัดบ้านโป่ง]] ===
วัดบ้านโป่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 48 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ประกาศตั้งวัดเมื่อปี พุทธศักราช 2345 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนวิจิตรธรรมรส ตัดกับถนนประชานิยม ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหัสไปรษณีย์ 70110 (ปัจจุบันถูกประกาศให้ตั้งอยู่ในเขตเทศบลเมืองบ้านโป่ง)
* ผู้อัปโหลด มอบเป็นสาธารณสมบัติ
* สาธารณสมบัติของประเทศ หรือองค์กรต่าง ๆ
* ภาพเก่า
5

การแก้ไข