ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางไทร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
'''บางไทร''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งในสิบหกอำเภอของ[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
 
== ชื่อเดิม ==
เดิมชื่อ '''อำเภอเสนาน้อย''' ต่อมาเปลี่ยนเป็น '''อำเภอราชคราม''' ในปี 2460 ต่อมาเปลี่ยนเป็น '''อำเภอบางไทร''' ในปี 2482
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอสามโคก]] ([[จังหวัดปทุมธานี]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอลาดบัวหลวง]]และ[[อำเภอเสนา]]
 
== ประวัติศาสตร์ ==
อำเภอบางไทร เดิมชื่อ '''อำเภอเสนาน้อย''' ต่อมาเปลี่ยนเป็น '''อำเภอราชคราม''' ในปี 2460 ต่อมาเปลี่ยนเป็น '''อำเภอบางไทร''' ในปี 2482
 
ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2499 ถึงปัจจุบัน
* วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางไทร <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=75 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 12-13|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/075/12.PDF|date=20 กันยายน 2499|language=}}</ref>
* วันที่ 2 มกราคม 2507 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร ให้ครอบคลุมตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ทั้งตำบล และ บางส่วนของตำบลไม้ตรา บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=81|issue=2 ง|pages=26-27|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/002/26.PDF|date=7 มกราคม 2507|language=}}</ref>
* วันที่ 10 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลราชคราม ในท้องที่ตำบลราชคราม และ ตำบลช้างใหญ่ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=36 ง|pages=14-15|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/036/14.PDF|date=5 พฤษภาคม 2537|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางไทร และ สุขาภิบาลราชคราม เป็น เทศบาลตำบลบางไทร และ เทศบาลตำบลราชคราม
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพแตงและตำบลเชียงรากน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกช้างทั้งตำบล
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
1,981

การแก้ไข