ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง"

{{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวฮุ่ยจาง <!----------ภาพ----------> | image
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวฮุ่ยจาง <!----------ภาพ----------> | image)
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวฮุ่ยจาง <!----------ภาพ----------> | image)
<!----------สมัยก่อนหน้า/สมัยถัดไป---------->
| predecessor = [[จักรพรรดินีบอร์จิกิต]] <br />(ถูกถอนพระอิริยายศ)
| successor = [[จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน]]
| successor = [[จักรพรรดินีเซี่ยวคังจาง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวคังจาง]] <br />(สถาปนาภายหลังสิ้นพระชนม์)
<!----------ตำแหน่ง2---------->
| order2 = [[รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดินีและพระพันปีหลวงแห่งจีน|สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง]]
| ก่อนหน้า = [[จักรพรรดินีบอร์จิกิต]] <br />(ถูกถอนพระอิริยายศ)
| จำนวนก่อนหน้า = 1
| ถัดไป = [[จักรพรรดินีเซี่ยวคังจาง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวคังจางนีเซี่ยวเฉิงเหริน]] <br />(สถาปนาภายหลังสิ้นพระชนม์)
| จำนวนถัดไป = 1
| ช่วงเวลา =
ผู้ใช้นิรนาม