ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคว้นวอลลูน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
'''เขตวัลลูน''' ({{lang-fr|Région wallonne}}; {{lang-de|Wallonische Region}}; {{lang-nl|Wallonië }}) เรียกอีกอย่างว่า '''"วาโลเนีย"''' เป็นเขตการปกครองตามรัฐธรรมนูญของ[[ประเทศเบลเยียม]] ร่วมกับ[[เขตฟลามส์]]และ[[เขตเมืองหลวงบรัสเซลส์]] มีเนื้อที่ 55% ของเนื้อที่ประเทศ แต่มีประชากรเป็นอันดับที่ 3 แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่พูด[[ภาษาฝรั่งเศส]] แต่เขตวัลลูนก็มิได้รวมเข้ากับ'''[[ชุมชนฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม]]'''เหมือนในกรณีของ[[เขตฟลามส์]]ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับ[[ชุมชนฟลามส์]] นอกจากนี้ในเขตวัลลูนยังมี'''ประชาคมผู้ใช้[[ภาษาเยอรมัน]]''' ซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกที่มีสภาแยกดูแลในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับเขตอื่น ๆ เขตวัลลูนมีสภาและรัฐบาลดูแลกิจการภายในเขต ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เมืองหลวงของเขตคือ[[นามูร์]] มีภาษาราชการคือภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน
 
ในช่วง[[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]] วาโลเนียนั้นเป็นเพียงอันดับสองรองจาก[[สหราชอาณาจักร]]ในด้านอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะการถลุงเหล็กและถ่านหิน ซึ่งนำมาซึ่งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเขตภูมิภาควัลลูน ตั้งแต่สมัย[[คริสต์ศตวรรษที่ 19]] จนถึงช่วงกลาง[[คริสต์ศตวรรษที่ 20]] วัลลูนถือเป็นครึ่งหนึ่งของเบลเยียมที่ร่ำรวยที่สุด แต่ตั้งแต่[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ทำให้ความสำคัญของอุตสาหกรรมหนักลดลงอย่างมาก ทำให้เขตฟลามส์นั้นก้าวหน้าขึ้นกว่าเขตวัลลูนในด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเขตวัลลูนนั้นมีปัญหาด้านอัตราผู้ไม่มีงานทำค่อนข้างสูง และยังมี[[ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ]]ต่อหัวประชากร (GDP per Capita) ต่ำกว่า[[เขตฟลามส์]]อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและภาษาของทั้งสองภูมิภาคหลักของเบลเยียมนั้นได้นำพามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในระดับประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
 
เมืองหลวงของวาโลเนียตั้งอยู่ที่[[นามูร์]] แต่เขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดนั้นคือ[[ลีแยฌ]] ส่วนเขตเทศบาลเดียวที่มีประชากรมากที่สุดคือ [[ชาร์เลอรัว]] เมืองใหญ่ต่างๆในวาโลเนียนั้นตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำซอมบร์ และเมิส อันประกอบด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดกว่าสองในสามของเขต อันเป็นเขตอุตสาหกรรมในอดีตของเบลเยียม ด้านทิศเหนือนั้นเป็นที่ราบลุ่มภาคกลางของเบลเยียม ซึ่งเหมือนกับเขตฟลามส์ อันมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นเขตอาร์เดนน์ ซึ่งประกอบด้วยภูเขาสลับอย่างหนาแน่น พรมแดนของเขตวัลลูนทางด้านเหนือนั้นติดกับ[[เขตฟลามส์]] และ[[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] ด้านใต้และตะวันตกจรดกับ[[ประเทศฝรั่งเศส]] ส่วนทิศตะวันออกนั้นติดกับ[[ประเทศเยอรมนี]] และ[[ประเทศลักเซมเบิร์ก]]
 
 
==อ้างอิง==
5,869

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์