ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ')
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให้น้อยลง
# เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางไป
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://scoop.mthai.com/specialdays/5056.html วัตถุประสงค์ของวันอนุรักษ์มรดกไทย] ประวัติ วัตถุประสงค์ของวันอนุรักษ์มรดกไทย
 
[[หมวดหมู่:วันสำคัญของไทย|อนุรักษ์มรดกไทย]]
70

การแก้ไข