ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำตกชิราอิโตะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
น้ำตกชิระอิโตะ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 1 ใน 100 น้ำตกในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ในปี 1990
น้ำตกชิระอิดตะได้รับขึ้นทะเบียนเป็น[[มรดกโลก]]พร้อมกันกับ[[ภูเขาไฟฟูจิ]] [[อุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ]] และ[[ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า]]ภายใต้ชื่อ "[[ฟุจิซัง - สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ]]"เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม