ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
'''อำเภอโพทะเล''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดพิจิตร]]
 
== ประวัติ ==
เดิมเรียกว่า '''อำเภอบางคลาน''' มีที่ตั้งอยู่บริเวณปาก[[แม่น้ำพิจิตร]] (น่านสายเก่า) บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล จึงเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอโพทะเล''' จนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้ที่ว่าการอำเภอโพทะเลหลังเดิมได้ใช้เป็นที่ทำการเทศบาลตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณ[[บึงสรรพงาย]]ในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (โพทะเล-บางมูลนาก) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอชุมแสง]] ([[จังหวัดนครสวรรค์]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเก้าเลี้ยว]]และ[[อำเภอบรรพตพิสัย]] (จังหวัดนครสวรรค์)
เดิมเรียกว่าอำเภอบางคลาน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณปาก[[แม่น้ำพิจิตร]](น่านสายเก่า)บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่
ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล
จึงเปลี่ยนเป็นอำเภอโพทะเล จนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้ที่ว่าการอำเภอโพทะเลหลังเดิมได้ใช้เป็นที่ทำการเทศบาล
ตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณ [[บึงสรรพงาย]] ในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมถนน
สายโพทะเล - บางมูลนาก (1067)ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กม.
 
== การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอโพทะเลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 [[ตำบล]] 97 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอโพทะเลประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลท่าเสา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขมิ้นและตำบลท่าเสา
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดขวางทั้งตำบล
 
 
== สถานศึกษา ==
== สถานที่สำคัญ ==
* [[วัดบางคลาน]]
 
 
{{อำเภอในจังหวัดพิจิตร}}
131,024

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์